Świetlica

 

PLAN DNIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ

07:00-08:00 Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań. Zabawy integracyjne.

09:00-09:55 Zajęcia tematyczne. Zajęcia organizacyjno-porządkowe. Śniadanie.

11:35-12:30 Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań. Zabawy integracyjne.

12:30-13:00 Zajęcia organizacyjno-porządkowe. Obiad.

13:00-13:30 Odrabianie prac domowych.

13:30-14:25 Zajęcia tematyczne Zabawy integracyjne.

14:25-16:00 Zabawy ruchowe i sportowe na sali gimnastycznej, boisku lub szkolny placu zabaw.

 


WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

oraz Procedury postępowania w przypadku nieodebrania dziecka ze

świetlicy szkolnej.

Procedura postępowania w przypadku kiedy dziecko odbiera osoba, która spożywała alkohol lub jest nietrzeźwa.

 http://spkatolickakutno.home.pl/data/documents/wewn=C4=99trzny=20regulamin=20=C5=9Bwietlicy=20szkolnej.docx