Samorząd Szkolny

 

OPIEKUN – p. Dominika W.

Samorząd Uczniowski:

  • przewodnicząca – BARBARA C.
  • zastępca przewodniczącego – JULIA CZ.
  • skarbnik – WIKTORIA W.

W dniu 1 października odbyły się w naszej szkole  wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas I-VIII, obecni w tym dniu, oddali swój głos na jedną spośród sześciu kandydatek.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, taką samą ilość głosów uzyskały dwie kandydatki: Julia Cz. z klasy VII i Barbara C. z klasy VIII, w związku z tym w dniu 4 października 2018r. odbyła się druga tura wyborów. Przewodniczącą szkoły została Barbara C., która uzyskała  58 głosów, drugi wynik w głosowaniu, tj. 57głosów otrzymała Julia Cz. z klasy VII, która została wice-przewodniczą. Członkiem Zarządu Samorządu Uczniowskiego została również Wiktoria W.  z  klasy VIII, która zdobyła 15 głosów.

Przed nowym Samorządem rok ciężkiej pracy.

Gratulujemy!!!  życząc wielu ciekawych pomysłów i owocnej pracy.REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA
DLA KLAS IV-VIII.

Ruszamy od 5 listopada.

1.Każdy ma prawo do szczęścia.

2. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 24, które
odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.

3. Liczba raz wylosowana nie będzie brała udziału w dalszych
losowaniach, aż do wylosowania ostatniego numerka.

4. Szczęśliwy numerek zwalnia z:
• niezapowiedzianych odpowiedzi
• zadanych zadań domowych
• braku podręcznika, zeszytu ćwiczeń czy zeszytu przedmiotowego oraz przyborów (nie dotyczy muzyki, plastyki oraz techniki)

Szczęśliwy numerek nie zwalnia ze:
• sprawdzianów czy kartkówek
• zaplanowanego pytania

5. Szczęśliwy numerek będzie losowany codziennie o godzinie 07:50, przez opiekuna Samorządu Szkolnego, a następnie wywieszany na tablicy ogłoszeń oraz w pokoju nauczycielskim.

6. W przypadku, gdy uczeń wylosuje szczęśliwy numerek, ale nie zachowuje podstawowych norm społecznych oraz nie wypełnia
obowiązków uczniowskich zarówno na lekcji jak i na przerwach nie może
skorzystać z praw przysługujących szczęśliwemu numerkowi.