Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

          Przewodnicząca Rady Rodziców – p. MONIKA KOŚMIDER                 

Zastępca przewodniczącej – p. MAŁGORZATA RYBUS

Sekretarz – p. ANNA CZAJKA
Skarbnik – p. ANNA KRASZEWSKA 

 

Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 

Regulamin Rady Rodziców Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej – do pobrania

Regulamin Rady Rodziców