Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

          Przewodnicząca Rady Rodziców – p.               

Zastępca przewodniczącej – p.

Sekretarz – p.
Skarbnik – p.

 

Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 

Regulamin Rady Rodziców Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej

Regulamin Rady Rodziców – do pobrania