Rada Rodziców

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

          Przewodnicząca Rady Rodziców – p. MONIKA K.             

Zastępca przewodniczącej – p. JOANNA G.

Sekretarz – p. KATARZYNA D.
Skarbnik – p. AGNIESZKA T.

 

Plan pracy Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 

Regulamin Rady Rodziców Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej

Regulamin Rady Rodziców – do pobrania