Galeria 2017/2018

PIELGRZYMKA DO ROSTKOWA

Pod hasłem „I poszli za Nim” do miejsc związanych ze św. Stanisławem Kostką po raz 35. pielgrzymowały dzieci. W tej grupie znalazło się również 40 dzieci z naszej szkoły oraz 18 rodziców i nasze trzy siostry. W sanktuarium w Rostkowie powitał pielgrzymów bp Mirosław Milewski, który następnie przewodniczył Mszy św. Głoszący kazanie ks. Wojciech Kruszewski i rozpoczął je w bardzo nietypowy sposób odczytując… plan lekcji dla klasy V. Również św. Stanisław Kostka chce nam przekazać jakiś plan, abyśmy mogli właściwie przeżywać nasze relacje z Panem Bogiem i z ludźmi. Ks. Wojciech odnalazł go rozpisując nazwisko „Kostka” na poszczególne litery: K – to kochać Pana Boga, O – odbijać czyli być odblaskiem Bożej miłości, którą każdego dnia otrzymujemy i możemy przekazać innym, S – stałość w postanowieniach i podejmowaniu decyzji, T – talenty i zdolności, K – kochać drugiego człowieka, A – aktywność.

 


 

SPRZĄTANIE ŚWIATA

 24. edycja akcja „Sprzątanie świata – Polska” przebiegała pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”. Celami tegorocznej akcji była zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska. Już trzeci raz uczniowie klasy VII wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego wybrali się zbierać śmieci w Kutnie. Pogoda nam nie dopisała, ale daliśmy rade i jesteśmy dumni, że włączyliśmy się w tę akcję.

 


78. Rocznica Bitwy nad Bzurą

Obchody 78. Rocznicy Bitwy nad Bzurą rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą gen. Tadeusza Kutrzeby w Parku im. Wiosny Ludów. Następnie odbyła się msza święta w kościele pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali ulicą Królewską na plac Piłsudskiego przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ZHP-OSP z Uniejowa. Nasz szkoła również czynnie uczestniczyła w tej uroczystości.

 


PIELGRZYMKA DO GŁOGOWCA

Piesza Piesza Pielgrzymka do Głogowca wyruszyła z parafii św. Jadwigii, po drodze dołączyli pątnicy z parafii św. Wawrzyńca i św. Jana Chrzciciela. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. Marek z parafii św. Jana. Pielgrzymowały również siostry pasjonistki i siostry albertynki. W atmosferze modlitwy i uwielbienia Boga śpiewem zanosiliśmy nasze intencje do Maryi Pani ziemi kutnowskiej. Cudowna pogoda sprzyjała radosnemu pielgrzymowaniu! W pielgrzymce wzięli udział nauczyciele i uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice i bliscy. To był cudowny dzień!

 


CIEKAWI ŚWIATA

Ciekawi świata to my jesteśmy! Klasa pierwsza stawia pierwsze kroki na ścieżkach edukacji, zwiedza pomieszczenia szkolne i poznaje pracowników oraz spędza czas na poszukiwaniach i obserwacjach przyrodniczych, min. przykładając ucho do kory drzew. Obserwowali zmiany w otaczającym świecie, a nawet robili kredkowe odciski zewnętrznej warstwy…. No i oczywiście zabawa na świeżym powietrzu!

 


 

WITAJ SZKOŁO

Wypoczęci, weseli, pełni energii wracamy po wakacjach do pracy! Rozpoczynamy z Jezusem i prosimy Go, by nas prowadził i był naszym Pierwszym Nauczycielem, który pomoże nam wychowywać z Miłością, wydobywając dobro z każdego dziecka. Życzymy wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły DOBREGO ROKU SZKOLNEGO!!!

 


OBÓZ JĘZYKOWY EUROWEEK
 

W nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce, czterech uczniów wraz z panią Eweliną Walczak-Liskiewicz udało się na obóz językowy do Międzygórza. Szeroki program zajęć obejmował udział naszych uczniów w licznych prezentacjach krajów z całego świata np.: Łotwy, Etiopii, Peru czy Azerbejdżanu. Uczniowie poznali różnorodność kulturową i geograficzną w/w państw oraz poznali tradycje, religie i zwyczaje z różnych stron świata. Dzięki temu uczyli się tolerancji i szacunku, a jednocześnie podnosili swoje umiejętności języka angielskiego. Poprzez różnorodne i liczne gry i zabawy językowe uczyli się integracji, pracy w grupie, rozwijali kreatywność i komunikatywność… Odbyła się również wycieczka do Ogrodu Bajek…Uśmiechy na twarzach naszych uczniów i ich aktywny udział w całym wydarzeniu są najlepszym dowodem ich zadowolenia.