O Szkole

Zapraszamy do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej

im. Św. Stanisława Kostki

przy parafii Św. Wawrzyńca w Kutnie.

SZKO=C5=81A=20KATOLICKA

 

Zapewniamy: 

– wysoki poziom nauczania i wychowania uczniów w duchu wartości chrześcijańskich, 

– wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, dbającą  o harmonijny rozwój dziecka, jaki dokonuje się w procesie kształcenia umysłowego, duchowego, moralno-społecznego, etycznego i fizycznego, 

– nieodpłatną naukę w systemie jednozmianowym,

– opiekę w świetlicy szkolnej,

– rozwijanie twórczego myślenia,

– kształcenie uniwersalnych umiejętności odpowiednio do fazy rozwoju dziecka,

– personalizację procesu nauczania i wychowania,

– bezpieczną atmosferę, która sprzyja osiąganiu sukcesów oraz budowaniu poczucia własnej wartości;

 

Organ prowadzący szkołę:

http://www.sw-wawrzyniec.pl/