Grono Pedagogiczne

 • s. mgr Dorota J. CP      

 

 1.  mgr Kamil B. – edukacja dla bezpieczeństwa
 2. mgr Anna B. – język polski, wychowawca klasy 4
 3. mgr Angelika Ch.- G. – język angielski kl. 1-3, świetlica, biblioteka
 4. mgr Anna Dz. – muzyka, plastyka
 5. mgr Mieczysław F. – nauczyciel wspomagający w kl.1
 6. mgr Grzegorz G. – zajęcia komputerowe
 7. mgr Adam G. – wychowanie fizyczne
 8. mgr Anna K. – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 3
 9. mgr Małgorzata K.-Sz – matematyka, fizyka, wychowawca kl. 8
 10. mgr Violetta K.- przyroda, geografia
 11. mgr Magdalena K. – matematyka, fizyka, wychowawca kl. 5
 12. mgr Mariola L. – technika
 13. mgr Damian L.- wychowanie fizyczne
 14. mgr Karolina L. – nauczyciel wspomagający w kl. 6, wychowawca kl. 6
 15. mgr Elżbieta O. – chemia
 16. mgr s. Agnieszka O. CP – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 2
 17. mgr Sławomira P. – biologia
 18. mgr Monika R. – gimnastyka korekcyjna, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 1
 19. mgr Joanna R. – R. – język polski – na zwolnieniu
 20. mgr Patrycja S. – wiedza o społeczeństwie
 21. mgr Krzysztof S. – historia, wychowanie do życia w rodzinie
 22. mgr Henryka S. – język niemiecki
 23. mgr Ewelina W. – L. – język angielski klasy 4-8, wychowawca kl. 7
 24. mgr Dominika W. – doradztwo zawodowe
 25. mgr s. Małgorzata Ż. CP – religia

mgr Dominika W.

poniedziałek – 8:00 – 14:00

wtorek – 8:00 – 14:00

środa – 8:00 – 14:00

czwartek – 8:00 – 14:00

piątek – 8:00 -14:00

mgr Anna S. – na zwolnieniu

mgr Katarzyna F.

poniedziałek – 11:40 – 14:40

piątek – 12:40 – 14:40

mgr Elżbieta P.

Wtorek – 11:00 -16:00

czwartek – 11:00 -16:00