REKRUTACJA

 INFORMACJA – REKRUTACJA !!!

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM W PUBLICZNEJ KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W KUTNIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 01.02.2019

do 29.03.2019

Od 10.05.2019

Do 11.06.2019

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01-03.04.2019

12-13.06.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2019

17.06.2019

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16.04-02.05.2019

19.06 – 29.06.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

07.05.2019

28.08.2019

 

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole

Lp.

Kryteria

Sposób dokumentacji

Punkty

1.

Dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza do Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Stanisława Kostki

 

Nie wymaga dokumentacji

 

3 pkt

2.

Dziecko, które uczęszczało do Niepublicznego Przedszkola Sióstr Pasjonistek im. Dzieciątka Jezus w Kutnie.

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

 

3 pkt

3.

Dziecko zamieszkuje na terenie Parafii św. Wawrzyńca w Kutnie

Nie wymaga dokumentacji

3 pkt

4.

Dziecko z rodziny wielodzietnej „3+”

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

1 pkt

5.

 

Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata

1 pkt

6.

Dziecko z domu dziecka lub rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej

Dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

1 pkt

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.